↓     ↓     ↓

                "T o t a a l p r e v e n t i e  &  G e z o n d h e i d s b e v o r d e r i n g"               Praktijk voor Gezondheidsmanagement Dupuits


"HET HERSTELLEND VERMOGEN VAN HET LICHAAM IS
GROTER DAN WE ALTIJD HEBBEN GEDACHT" Hofstee.

 

               CENTRAAL THEMA

We herstellen na een zware werkdag of een vermoeiende reis, na een operatie of griep; de wond of het gebroken been geneest. Zo hoort het en we verwachten niet anders, maar: het blijkt niet
vanzelfsprekend te zijn dat dit steeds weer gebeurt
!
Gezond zijn en blijven is ondenkbaar zonder een sterk herstellend vermogen. De herstel-kracht kan echter verstoord raken waardoor de weefselkwaliteit afneemt en een klacht of ziekte ontstaat, bv. moeheid, stress, pijn, hoge bloeddruk, hoofdpijn, fibromyalgie enz.

Goed dat we niet
hoeven af te wachten of dit vermogen doet wat het moet doen: we beschikken namelijk over 
de middelen en de methode om dit vermogen te versterken .... waardoor we zelf regie kunnen gaan voeren over onze gezondheid.

Hoe functioneert het herstellend vermogen en hoe kunnen we het versterken: hoe gaan we in ons dagelijkse leven regie voeren over onze gezondheid? Op deze site treft U de verklaring en een nadere toelichting aan.  

Lees meer...

Zoals een c­omfortabel huis alleen van goede kwaliteit en betrouwbaar kan zijn als de fundering deugdelijk is, zo kan óók ons lichaam alleen van goede kwaliteit en betrouwbaar zijn en blijven door een sterk en solide fundament; dat is ons herstellend (zelfgenezend of helend) vermogen. Door de kracht van dit natuurlijk proces kunnen we na actie en arbeid steeds weer herstellen, zal de schaafwond helen en het gebroken been genezen. 

Eerst moeten we begrijpen hoe het herstellend vermogen werkt; daarna gaan we leren hoe we het kunnen beschermen, ondersteunen en activeren zodat herstel en genezing zo effectief mogelijk kan plaats vinden.
Totaalpreventie is niet gericht op een bepaald speerpunt zoals roken of bewegen, maar op de totaliteit van de persoon.

“Inzichten zijn als spijkers:
hoe vaker je erop slaat, hoe dieper ze doordringen.”

                      ANALYSES

De volgende thema's worden besproken:

• hoe verloopt het herstelproces?

• factoren die deze "stille natuurkracht op de achtergrond" ondersteunen en factoren die belemmerend en remmend werken;

• hoe gaan we de kracht van ons herstel-lend vermogen bewaken of versterken?

• dubbele winst als we de focus verleggen: van ziekenzorg naar gezondheidszorg.

Thema's in de Analyses.
• Natuurlijk herstellen.   

• Als herstel faalt.   
• Het zenuwstelsel stuurt.   
• Een economisch belang.                                                                         

Lees meer...

De natuur kan haar werk effectiever doen naarmate het klimaat gunstiger wordt! Dit geldt ook voor onze herstelvermogens; ze kunnen alleen dán voldoende effectief zijn als ons “innerlijk klimaat” gunstig is voor het herstelproces.

Ons zenuwstelsel en ons totaalfunctioneren spelen hierbij een belangrijke rol. 

Na alle theorieëop deze site volgt de praktijk: hoe gaan we er daadwerkelijk voor zorgen dat de natuur haar werk zo goed mogelijk kan doen?

 

“Leren is dingen ontdekken 
waarvan je niet eens wist

dat je ze niet wist.”

                        FORUM

Uw deelname aan het Forum draagt ertoe bij dat deze natuurkracht de terechte aandacht krijgt en niet langer onbegrepen blijft. 
 

               LEZING/DISCUSSIE

Op deze bijeenkomst gaan we de theorie vertalen naar de praktijk van onze eigen leefsituatie. Pas dan kunnen we totaal-preventie in praktijk brengen en onderdeel maken van ons dagelijks leven. 

U bent bij deze uitgenodigd om deze lezing-discussie op een nader te bepalen avond bij te wonen!

Voor aanmelding of nadere info verzoek ik U contact op te nemen.

Lou Dupuits,
Dr. Schaepmanlaan 47 
6191 BN Beek (L)
T: 046 437 29 79
E: info@proprevent.nl

Lees meer...

Totaalpreventie:
voorkomen is beter dan genezen.

De aandacht en zorg voor het herstellend vermogen dat ooit centraal stond is grotendeels verdwenen; dit natuurlijk proces bleef daardoor een weinig onderzocht en weinig begrepen fenomeen.
Vreemd eigenlijk!
Hoe voelen we ons als we lekker slapen en níét gezond weer opstaan? 
Hoe langer herstel of genezing uitblijft, hoe ongeruster of angstiger we worden en hoe meer dit ons gaat beïnvloeden.
Nogmaals conclusies uit grootschalig onderzoek: “Het herstellend vermogen van het lichaam is groter dan we altijd hebben gedacht”(“Spontaan genezen van een hernia”, Hofstee) en “Vooral klachten die worden veroorzaakt door onvoldoende natuurlijk herstel blijven langer in stand en tasten de kwaliteit van leven aan” (Amerikaans onderzoek.) 

Hoog tijd dus voor hernieuwde aandacht voor dit fundament van onze gezondheid.

“Het geschenk van kennis en geluk is
voor hen die het uitpakken"


Vooral klachten die worden veroorzaakt door onvoldoende natuurlijk herstel
blijven langer in stand en tasten de kwaliteit van leven aan.